Get Adobe Flash player

JERZY MIKA
Jerzy Mika

Jerzy Mika  urodził się  urodził się w Wadowicach (1951). Mieszka w Wadowicach. Posiada wykształcenie średnie, ukończył  Technikum  Mechaniczne w  Wadowicach  ze specjalnością  technik metrolog.  Pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym . 

W 1972 roku ożenił się z Zofią Chmiel, której ojciec był garncarzem. Jerzy Mika   przyglądał się pracy  teścia  i  u niego rozpoczął naukę  garncarskiego rzemiosła.  Po śmierci  Jana Chmiela w 1977 roku przejął  Jerzy Mika  warsztat  garncarski i samodzielnie  zaczął  produkować  garnki.   W  1987 roku  (dziesięć lat  po objęciu  warsztatu)  jego umiejętności  garncarskie  były już na tak wysokim poziomie, że  otrzymał  za swoje prace wystawione na  konkurs organizowany w  Żywcu ( 1987) na ceramiczne   ludowe wyroby  uzyskał I-sze miejsce.  

Jerzy Mika  często zgłasza  swoje prace na konkursy i przeglądy sztuki ludowej.  Wielokrotnie  uzyskiwał  nagrody i wyróżnienia .  W 1998 r  uzyskał I miejsce w  Wojewódzkim Konkursie Twórczości Ludowej zorganizowanym w Niepołomicach, zaś w 2000 roku w  Dobczycach  w konkursie „ Kapliczka na przełom  tysiącleci” uzyskał  III nagrodę. W 2004 roku brał udział w ogólnopolskim  konkursie  „A to polskie  właśnie” organizowanym w Lublinie  i otrzymał za swoje prace wyróżnienie.   W warsztacie wykonuje   tradycyjne  naczynia  gliniane, ale  także poszukuje  nowych form  wyrazu artystycznego. Prace można oglądać  w jego  w pracowni, w niektórych  muzeach. 

Jerzy Mika  przekazuje swoją wiedzę o rzemiośle  garncarskim  w czasie  licznie organizowanych  warsztatów. Zachęca  młodzież do nauki  garncarstwa  i do podjęcia  pracy  w zawodzie  garncarza.   Za   pracę  na rzecz ginących zawodów dwukrotnie  otrzymywał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 2004, 2006), również za podtrzymywanie   tradycyjnego  garncarstwa -ginącego piękna-  został  odznaczony  medalem „60-lecia Cepelii” . 

Bierze udział w licznych   kiermaszach, targach sztuki ludowej, wystawach, prowadzi warsztaty upowszechniające  rzemiosło garncarskie.  

Do  Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy  od 2000 r.


KONTAKT

34-100 Wadowice, ul. Batorego 6